Η μουσική στον Ελλαδικό χώρο

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ


Η αρχαία ελληνική μουσική μας λείπει σχεδόν ολοκληρωτικά σαν ήχος, ρυθμός και μελωδία. Πληροφορίες παίρνουμε :

1. Από παραστάσεις σε μνημεία. Οι παλαιότερες προέρχονται από τη λεγόμενη εποχή της Χαλκοκρατίας (2800-1100 π.Χ.).
2. Από γραπτά κείμενα, τα οποία εμφανίζονται με τα ομηρικά έπη.
3. Από   την   εθνομουσικολογική   γνώση   άλλων   μουσικών   πολιτισμών,   ιδίως ανατολικών.   Αμέσως   φάνηκε   πως   η   αρχαία   ελληνική   μουσική   είχε   πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία με τους ανατολικούς πολιτισμούς, παρά με τη Δύση. Η σύγκριση με ανατολικές μουσικές φώτισε μια ολόκληρη σειρά από δυσεπίλυτα ως τότε προβλήματα και πλούτισε τις γνώσεις μας.
4. Από τα 40 σωζόμενα κατάλοιπα αρχαίας σημειογραφίας. Έτσι, ξέρουμε πως η μουσική στην αρχαία Ελλάδα είχε μια θέση απόλυτα συγκρίσιμη, αν όχι και ανώτερη, από αυτή των άλλων τεχνών. Ως τέχνη, μεσουράνησε σε μια εποχή πρωϊμότερη από ό,τι οι άλλες τέχνες και γρήγορα άρχισε η παρακμή. Στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  της  Ιστορίας  της  Μουσικής,  κρίνεται  απαραίτητο  να γνωρίσουμε (όσο μπορούμε) από κοντά τη μουσική της αρχαίας Ελλάδας, ξεκινώντας από τη μελέτη των διαφόρων αγγείων και παραστάσεων της εποχής του χαλκού, δηλαδή μεταξύ 3000 και 1100 π.Χ.

Την περίοδο αυτή, τρεις πολιτισμοί κάνουν την εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο και ξεχωρίζουν. Πιο συγκεκριμένα :
•    Ο κυκλαδικός πολιτισμός.
•    Ο μινωικός πολιτισμός.
•    Ο μυκηναϊκός πολιτισμός.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πέντε ευρήματα της νεολιθικής περιόδου :
1.   Αυλός (πιθανώς) 8 εκ. με δύο οπές στον Αξό της Πέλλας, 6 000 π.Χ.
2.   Οστέινος αυλός στο Δισπηλιό της Καστοριάς, με 5, ίσης διαμέτρου οπές (4 + 1στο   κάτω   μέρος   πίσω)   βρέθηκε,   κάθετη   σε  σκάμμα. 
3.   Δύο  οστέινοι  αυλοί από την Αυγή Καστοριάς. Ο ένας έχει μήκος μόλις 4,5 εκ. με μία μόνο οπή, ενώ ο άλλος έχει μήκος 10-11 εκ. και φέρει 3-4 οπές, 5500 – 5300 π.Χ.
4.   Οστέινος αυλός, από την Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας Ν. Κοζάνης, 16 εκ. με 5 οπές, όλες στην πρόσθια όψη και τμήματα τουλάχιστον δύο ακόμη αυλών, 5300 π.Χ.
5.   Αγαλματίδιο της εποχής του Λίθου, στο Διμήνι ή Διμηνιό της Μαγνησίας, που παριστάνει άνθρωπο να παίζει άρπα.

Αρχαία Ελληνικά Μουσικά ΌργαναΑρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα

Share

Radio GreekSound Live

radio 200
Δεύτερο Πρόγραμμα

 

Facebook

Twitter

Ελληνική Μουσική και Όργανα

Νταούλι

Νταούλι

Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα Μεμβρανόφωνα Νταούλι Γνωστό ήδη από τους...

Δελτία ενημέρωσης

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.mousikorama.gr μείνετε ενημερώμενοι για τα μουσικά νέα, συνεντεύξεις και μουσικά άρθρα.

Radio Greek Sound Live

Radio Greek Sound Νέα